Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marzec

PDFRozbudowa istniejącej linii kablowej 0,4 kV, celem zasilania budynku mieszkalnego na dziełce. 160/21 , planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działkach nr ewid.: 159/8, 159/26, 160/23, 160/21.pdf
 

Wersja XML