Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Protokół nr 24 Komisja Sportu 19.04.2021
  Data modyfikacji: 15-05-2021 10:30
 2. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2021
  Data modyfikacji: 14-05-2021 14:13
 3. Kwiecień
  Data utworzenia: 14-05-2021 13:58
 4. Protokół nr 26-21 Komisja Rewizyjna 05.05.2021
  Data utworzenia: 14-05-2021 13:50
 5. Maj
  Data utworzenia: 14-05-2021 13:39
 6. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Głuchołazy 2021 r
  Data modyfikacji: 14-05-2021 13:37
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:Modernizacja dachu szkoły podstawowej w Bodzanowie
  Data utworzenia: 14-05-2021 13:25
 8. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów, na działkach nr ewid.: 569 , 751 .
  Data modyfikacji: 14-05-2021 07:44
 9. Maj
  Data utworzenia: 14-05-2021 07:38
 10. Protokoły z sesji 2021
  Data modyfikacji: 13-05-2021 08:03
Wersja XML