Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 357. J. Wanicki
  Data modyfikacji: 20-10-2021 11:30
 2. Remont placu zabaw w Wilamowicach Nyskich
  Data modyfikacji: 20-10-2021 11:23
 3. 356. J. Wojnarowski
  Data modyfikacji: 20-10-2021 09:06
 4. 348. L. Stadnik
  Data modyfikacji: 20-10-2021 09:01
 5. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Data utworzenia: 20-10-2021 07:30
 6. Październik
  Data utworzenia: 20-10-2021 07:28
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw na ul. Bohaterów Warszawy w Głuchołazach
  Data utworzenia: 19-10-2021 12:36
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Głuchołazy i Bodzanów na dz. nr: 800/1, 1937/18, 898, 953/13, 953/24, 953/41, 953/71, 954, 953/113, 953/19, 953/38, 953/47, 953/50, 953/79 i 953/114
  Data modyfikacji: 19-10-2021 11:08
 9. Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 13 BAŻANT Opole w sezonie 2021-2022
  Data modyfikacji: 15-10-2021 13:17
 10. Rozbudowie linii N/N wraz z budową złącza kablowego oraz odcinka linii kablowej, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działce nr ewid. 106/42
  Data utworzenia: 15-10-2021 11:16
Wersja XML