Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Termomodernizacja budynku żłobka – elewacja frontowa w ramach modernizacji placówek oświatowych

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 22.10.2018r.

 

ZP.271.2.22.2018.JSz

 

 

        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Termomodernizacja budynku żłobka – elewacja frontowa w ramach  modernizacji placówek oświatowych”

 

 

 

 

 

Termin złożenia oferty : 29.10.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załączniki do IWZ (Formularz oferty, oświadczenia, wykaz)

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
 

Wzór umowy:

DOCZałącznik 5 IWZ - wzór umowy.doc
 

Dokumentacja techniczna:

PDF2017 Audyt Żłobek #2.pdf
PDFPRZEDMIAR_POZ. 1_1 DO POZ. 1_34.pdf
PDFZLOBEK GLUCHOLAZY SST.pdf
 

Informacja o udzieleniu zamówienia

DOCinformacja o udzieleniu zamówienia.doc
 

 

 

Wersja XML