Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady komunalne - uchwały

PDFUchwala Nr XXXII_342_17 z dnia 28 czerwca 2017 r_w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_233_20 z dnia 30 września 2020r_w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagosp.pdf
PDFUchwala XXXI_299_21 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf
PDFUchwala XXXI_300_21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy.pdf
PDFUchwala XXXI_301_21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
PDFUchwala XXXV_338_21 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFUchwala XXXV_339_21 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli.pdf
PDFUchwala XXXV_340_21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty.pdf
PDFUchwala XXXV_341_21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwala XXXV_342_21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.pdf

Wersja XML