Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr LIII 22 z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

Protokół nr LIII/22

z sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

 

Obrady rozpoczęto 21-12-2022 o godz. 09:34, a zakończono o godz. 14:49 tego samego dnia.

W rozpoczęciu posiedzenia wzięło udział 20 członków:

 1. Alicja Szymkowicz
 2. Grzegorz Ptak
 3. Bolesław Stychno
 4. Mariusz Migała
 5. Klaudia Pach-Gomulnicka
 6. Daniel Szenawa
 7. Jerzy Wojnarowski
 8. Michał Koszut
 9. Jan Chaszczewicz
 10. Bogusław Kanarski
 11. Adam Łabaza
 12. Stanisław Szul
 13. Mieczysław Skupień
 14. Jacek Wanicki
 15. Szymon Biliński
 16. Ryszard Udziela
 17. Paweł Szpak
 18. Lucyna Stadnik
 19. Barbara Reszka
 20. Ireneusz Klimecki.

1. Sprawy regulaminowe: (09:34)

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (09:34)

Otwarcia sesji na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad (lista obecności stanowi integralną część obrad).

b. przedstawienie porządku obrad. (09:37)

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. przedstawienie porządku obrad.
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o 
udzielonych odpowiedziach.

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Głuchołazy oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biskupów.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek w Głuchołazach.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów, w rejonie zakładu Malta Decor sp. z o.o.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek we wsi Jarnołtówek.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rej. Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uwzględnienia petycji.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2023 rok.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie LIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zaproponował zmianę porządku obrad:

wprowadzenie projektu uchwały:

Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

wprowadzenie punktu 4: projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (09:44)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Barbara Reszka, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz, Paweł Szpak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Bogusław Kanarski, Alicja Szymkowicz, Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

oraz wprowadzenie projektu uchwały:

Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej w Głuchołazach.

wprowadzenie punktu 20: projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej w Głuchołazach. (09:44)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Klaudia Pach-Gomulnicka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

Radny Jacek Wanicki zaproponował wprowadzenie dodatkowego punku do porządku obrad:

„Informacja Pana burmistrza na temat stanu zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Głuchołazy.”

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała poinformował, że ten temat będzie omówiony w punkcie: 19. wolne wnioski.

 

przyjęcie porządku po zmianach (09:45)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki, Paweł Szpak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Barbara Reszka, Szymon Biliński, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Grzegorz Ptak, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

Porządek po zmianach:

 1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. przedstawienie porządku obrad.
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o 
udzielonych odpowiedziach.

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Głuchołazy oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biskupów.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek w Głuchołazach.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów, w rejonie zakładu Malta Decor sp. z o.o.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek we wsi Jarnołtówek.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rej. Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uwzględnienia petycji.

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2023 rok.

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej w Głuchołazach.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie LIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (09:45)

przyjęcie protokołu (09:48)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Daniel Szenawa, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Jerzy Wojnarowski, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Mariusz Migała, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. (09:48) – zał. nr 1

Głos w tym punkcie zabrał radny Jerzy Wojnarowski, odpowiadał Z-ca burmistrza Roman Sambor.

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o  udzielonych odpowiedziach. (09:51) – zał. nr 2

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Klaudia Pach-Gomulnicka poinformowała radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.

 

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (09:52) – zał. nr 3

głosowanie uchwały (09:53)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Mariusz Migała, Stanisław Szul, Michał Koszut, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień

PRZECIW(5):

Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Bogusław Kanarski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok. (09:53) – zał. nr 4

Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Skarbnik Miasta Sławomir Deko.

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wojnarowski, radny R. Udziela, radny A. Łabaza, radny B. Kanarski, radny J. Wanicki, radny S. Szul, radny R. Udziela, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

głosowanie autopoprawki (09:57)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Bolesław Stychno, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (10:40)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Bogusław Kanarski, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Lucyna Stadnik, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak

PRZECIW(5):

Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026. (10:40) – zał. nr 5

Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Skarbnik Miasta Sławomir Deko.

głosowanie autopoprawki (10:41)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Ryszard Udziela, Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa

PRZECIW(3):

Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (10:42)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Stanisław Szul, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka

PRZECIW(4):

Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jerzy Wojnarowski, Bogusław Kanarski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Teresa Wilk

 

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027. (10:42) – zał. nr 6

Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił Skarbnik Miasta Sławomir Deko.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała odczytał Uchwałę nr 516/2022 z 7 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. – zał. nr 7

W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpak, radny S. Szul, radny J. Wojnarowski, radny R. Udziela, radny J. Wanicki, radny B. Kanarski, na pytania odpowiedzieli: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki. 

Nastąpiła zmiana kworum (10:42)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 21

 

Do sesji dołączyli radni:

1. Teresa Wilk

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała przywitał młodzież z PSP nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, która przybyła na posiedzenie Sesji Rady Miejskiej z świątecznymi życzeniami.

 

głosowanie autopoprawki (11:18)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Michał Koszut, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Klaudia Pach-Gomulnicka, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Teresa Wilk

PRZECIW(4):

Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (11:53)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Mariusz Migała, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Teresa Wilk

PRZECIW(6):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Barbara Reszka

 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2023 rok. (11:54) – zał. nr 8

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Klaudia Pach-Gomulnicka odczytała Uchwałę nr 514/2022 z 7 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.. – zał. nr 9

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Klaudia Pach-Gomulnicka odczytała Uchwałę nr 515/2022 z 7 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. – zał. nr 10 

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wanicki, radny R. Udziela, radny J. Wojnarowski, radny A. Łabaza, radny B. Kanarski, radny S. Szul, radny D. Szenawa, radna K. Pach-Gomulnicka, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Zastępca Burmistrza Roman Sambor, Skarbnik Miasta Sławomir Deko.

Radny Jacek Wanicki złożył wniosek o zmianę w Budżecie Gminy na 2023 rok – z Działu Administracja, działanie Rady Miejskiej przesunąć 200 000 zł na Fundusz Płac w OPS.

 

głosowanie wniosku radnego J. Wanickiego (13:02)

Wyniki imienne:

ZA(5):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

PRZECIW(15):

Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Bogusław Kanarski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

glosowanie autopoprawki (13:03)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Stanisław Szul, Teresa Wilk, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień

PRZECIW(5):

Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jerzy Wojnarowski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (13:03)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Klaudia Pach-Gomulnicka, Michał Koszut, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień

PRZECIW(6):

Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Bogusław Kanarski, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Alicja Szymkowicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Nastąpiła zmiana kworum (13:05)

liczba radnych obecnych na sali obrad: 20

 

Sesję opuścili radni:

1. Alicja Szymkowicz

 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. (13:23) – zał. nr 11

W dyskusji udział wzięli: radny j. Wanicki, radny J. Wojnarowski, Skarbnik Miasta Sławomir Deko, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

 

głosowanie uchwały (13:27)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Barbara Reszka, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Daniel Szenawa

PRZECIW(4):

Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Głuchołazy oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (13:28) – zał. nr 12

W tym punkcie głos zabrali: radny Jerzy Wojnarowski i Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

 

głosowanie uchwały (13:33)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Jerzy Wojnarowski, Daniel Szenawa, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bogusław Kanarski, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy. (13:33) – zał. nr 13

Do projektu uchwały radny Jacek Wanicki złożył wniosek o uzupełnienie projektu dodając pkt 7. o brzmieniu „Będącymi osobami, które utraciły dotychczasowo zajmowany lokal w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.”

W dyskusji udział wzięli: radny J. Wanicki, radny P. Szpak, radna K. Pach-Gomulnicka, Zastępca Burmistrza Roman Sambor, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała zaproponował przyjęcie uchwały w formie jaka jest dzisiaj, natomiast po przeanalizowaniu możliwości prawnych w nowym roku będzie można wrócić do uchwały.

W wyniku dyskusji radny Jacek Wanicki wycofał proponowany wniosek.

 

głosowanie autopoprawki (13:47)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Jerzy Wojnarowski, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Teresa Wilk, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jacek Wanicki, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (13:49)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Bolesław Stychno, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jan Chaszczewicz, Daniel Szenawa, Teresa Wilk, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Paweł Szpak, Szymon Biliński, Grzegorz Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biskupów. (13:49) – zał. nr 14

 

głosowanie uchwały (13:49)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Jacek Wanicki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek w Głuchołazach. (13:49) – zał. nr 15

 

głosowanie uchwały (13:50)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Jan Chaszczewicz, Mariusz Migała, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Jacek Wanicki, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach. (13:50) – zał. nr 16

 

głosowanie uchwały (13:51)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Ireneusz Klimecki, Mariusz Migała, Jacek Wanicki, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów, w rejonie zakładu Malta Decor sp. z o.o. (13:51) – zał. nr 17

 

głosowanie uchwały (13:51)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek we wsi Jarnołtówek. (13:51) – zał. nr 18

 

głosowanie uchwały (13:52)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Michał Koszut, Adam Łabaza, Jerzy Wojnarowski, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Barbara Reszka, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Teresa Wilk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rej. Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach. (13:52) – zał. nr 19

 

głosowanie uchwały (13:53)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Michał Koszut, Grzegorz Ptak, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uwzględnienia petycji. (13:53) – zał. nr 20

 

głosowanie uchwały (13:54)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Paweł Szpak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2023 rok. (13:54) – zał. nr 21

 

W tym punkcie radny P. Szpak zaproponował przesunięcie tematów pracy Rady Miejskiej:

temat z miesiąca maja „Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2023 r.” - przenieść na miesiąc kwiecień;

temat z miesiąca czerwca „Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Głuchołazy” - przenieść na miesiąc kwiecień

 

głosowanie uchwały ze zmianą (13:56)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej w Głuchołazach. (13:56) – zał. nr 22

W tym punkcie głos zabrał radny A. Łabaza oraz Zastępca Burmistrza Roman Sambor.

 

głosowanie uchwały (14:01)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Grzegorz Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Mariusz Migała

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alicja Szymkowicz

 

21. Wolne wnioski. (14:02)

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:02)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

 

Sesję opuścili radni:

1. Michał Koszut

 

W tym punkcie głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała, radna Barbara Reszka, radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Adam Łabaza, radny Stanisław Szul, radny Paweł Szpak, radny Bolesław Stychno, radny Ireneusz Klimecki, Burmistrz Głuchołaz  Edward Szupryczyński. Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

Informację na temat odśnieżania dróg i chodników w Gminie Głuchołazy przekazał Prezes GKTBS Andrzej Gębala.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała przekazali życzenia dobrych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

22. Zakończenie LIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. (14:49)

 

Przebieg sesji Rady Miejskiej zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

Protokołował: Krzysztof Śreniawa                                                                        
Przewodniczący Rady Miejskiej: Mariusz Migała