Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - maj 2018

PDFBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic M. Curie – Skłodowskiej i części ul. Grunwaldzkiej z rur PEHD, DN 160mm oraz w ul. Wieniawskiego z rur PEHD, DN 200 mm,planowanej do realizacji w ....pdf
PDFNa rzecz spółki TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej podziemnej 15 kV oraz linii światłowodowej, relacji GPZ Bodzanów – RS Papiernia, planowanej do realizacji...pdf
 

Wersja XML