Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Komisja Rewizyjna za 2021r

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

 

Komisja w 2021 roku zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miejską odbyła dwanaście  posiedzeń w trakcie których, przeprowadziła siedem  kontroli. Poza materiałami sesyjnymi Komisja w trakcie swoich posiedzeń zajęła się następującymi tematami:

W styczniu:

- komisja przeprowadziła kontrolę wydatkowania środków z funduszy przeznaczonych na działalność OSP w 2020 roku.

 

W lutym:

- komisja przeprowadziła kontrolę wykonania wybranych zadań realizowanych ze środków GPRPA oraz GPPN za 2020r.

 

W marcu:

- komisja przeprowadziła kontrolę realizacji zadań z Odnowy Wsi oraz funduszu sołeckiego za 2020r. oraz kontrola działalności Centrum Kultury za 2020,  /rozpoczęcie kontroli 23.03.2021r. zakończenie 31.05.2021r./.

 

W kwietniu:

- kontrola funkcjonowania i kosztów utrzymania  świetlic wiejskich za rok 2020.

 

W czerwcu:

- kontrola wydatkowania środków z funduszy przeznaczonych na działalność OSP w 2020r.

/rozpoczęcie 15.06.2021r. zakończenie 21.09.2021r./.

 

We wrześniu:

- kontrola dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2021 oraz przetargu na nowy system odbierania odpadów komunalnych /rozpoczęcie 21.09.2021 zakończenie 16.11.2021r./.

 

W październiku:

- kontrola materiałów przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych za I półrocze 2021 /rozpoczęcie 19.10.2021 zakończenie 6.11.2021r./.

 

Protokoły z przeprowadzonych kontroli do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

Przewodniczący Komisji

Ryszard Udziela

Wersja XML