Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Komisjia Gospodarki za 2021r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARKI

PRZESTRZENNEJ, ROLNEJ, WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 rok.

 

Komisja pracowała zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Komisja obradowała na dziesięciu protokolarnych posiedzeniach. Na każdym swym posiedzeniu komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi na poszczególne sesje Rady Miejskiej wydając do tych materiałów opinie oraz podejmowała wnioski. Więcej szczegółów związanych z działalnością komisji zawartych jest w protokołach dostępnych w Biurze Rady Miejskiej, w których zaopiniowane są wszystkie opinie i wnioski podjęte przez komisje. W miesiącu lutym nowym członkiem komisji został Pan radny Ireneusz Klimecki.

Posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska odbyły się w następujących terminach:

22.01.2021

19.02.2021

26.03.2021

23.04.2021

21.05.2021

18.06.2021

24.09.2021

22.10.2021

19.11.2021

17.12.2021

 

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Przestrzennej,

Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska

Ryszard Udziela

Wersja XML