Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Komisjia Skarg za 2021 r

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach za okres od 19.01.2021 r. do 15.09.2021 r.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach zastała powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr I/7/18 z dnia 21 listopada 2018 roku.

Zgodnie z uchwałą w skład komisji zostali powołani:

 

 1. Lucyna Stadnik
 2. Paweł Szpak
 3. Bolesław Stychno
 4. Mieczysław Skupień
 5. Klaudia Pach-Gomulnicka

 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła sześć spotkań:

 1. 19.01.2021 r.
 2. 10.02.2021 r.
 3. 10.03.2021 r.
 4. 12.04.2021 r.
 5. 07.06.2021 r.
 6. 15.09.2021 r.
   

W dniu 19.01.2021r. odbyło siępierwsze spotkanie w którym udział wzięło pięciu członków komisji. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie dwóch petycji :

 1. petycja w sprawie „Prawda wolność, godność” z dnia 21.12.2020 r.
 2. petycja w sprawie „Stop GMO stop Szczepionce” z dnia 12.01.2021 r.

            W obydwu przypadkach komisja głosowała jednogłośnie za nieuwzględnieniem petycji. Na posiedzeniu przyjęto jednogłośnie  sprawozdanie z działalności komisji za rok poprzedni.

 

            Drugie spotkanie odbyło się w dniu 10.02.2021 r., w posiedzeniu wzięło udział czterech członków. Przewodnicząca Klaudia Pach-Gomulnicka zrezygnowała z bycia w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

 1. petycja „W sprawie niedoboru witaminy D” z dnia 08.02.2021 r.
 2. wyboru przewodniczącego komisji.

            W sprawie petycji komisja jednogłośnie głosowała za nieuwzględnieniem petycji. Na tym samym posiedzeniu przewodniczącym komisji został wybrany radny Paweł Szpak.

 

            W dniu 10.03.2021r. odbyło się trzecie posiedzenie, w którym wzięło udział czterech członków komisji. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

 1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji,
 2. petycja „W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej GMO oraz szczepionek na koronawirusa” z dnia 10.02.2021 r.
 3.  petycja „W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” z dnia 02.03.2021 r.

            W trakcie posiedzenia komisji na zastępcę przewodniczącego komisji została wybrana radna Lucyna Stadnik.

            W sprawie petycji dot. GMO oraz szczepionek na koronawirusa” z dnia 10.02.2021r. komisja postanowiła pozostawić petycje bez rozpatrzenia w związku z brakiem powołania nowych faktów podtrzymując stanowisko zawarte w Uchwale Nr XXVIII/283/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej GMO oraz szczepionek na koronawirusa.

            W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” z dnia 02.03.2021r. komisja postanowiła jednogłośnie odmówić uwzględnienia petycji.

            W dniu 12.04.2021 r. odbyło się czwarte spotkanie, w posiedzeniu wzięło udział czterech członków komisji. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

            1. petycja z dnia 10.02.2021 r. i 23.02.2021 r. w sprawie Referendum  Ludowego.

2. petycja  z dnia 08.03.2021 r. w sprawie szczepień Covid-19 Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

W obydwu przypadkach komisja, jednogłośnie, odmówiła uwzględnienia petycji.

 

W dniu 07.06.2021r. odbyło się  piąte spotkanie, w posiedzeniu wzięło udział czterech członków komisji. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

 1. Petycja z dnia 26.04.2021 r. w sprawie poparcia pracowników CK.
 2.  Petycja z dnia 25.05.2021 r. w sprawie poparcia pracowników CK.
 3. Petycja z dnia 06.05.2021 r. dotycząca podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Rzetelnej informacji związanej z akcją szczepień przeciw Covid-19
 4. Petycja z dnia 27.05.2021 r. dotycząca braku dojazdu pks i pkp do Głuchołaz oraz łączności z pociągiem czeskim Krnov-Jesenik-Krnov.

            Członkowie w trakcie dyskusji o petycji z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie poparcia pracowników CK ustalili, iż petycja nie spełnia wymogów petycji. Następnie w sprawie petycji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie poparcia pracowników CK komisja postanowiła odmówić uwzględnienia petycji. Trzecim tematem była petycja z dnia 06 maja 2021 r. dotycząca podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Rzetelnej informacji związanej z akcją szczepień przeciw Covid-19. Komisja postanowiła odmówić uwzględnienia petycji. Następnie komisja rozpatrzyła petycję z dnia 27 maja 2021 r. dotycząca braku dojazdu pks i pkp do Głuchołaz oraz łączności z pociągiem czeskim Krnov-Jesenik-Krnov. Komisja podjęła decyzję o uwzględnieniu petycji.

           

            W dniu 15.09.2021r. Odbyło się szóste spotkanie komisji, w którym wzięło udział czterech członków komisji. Na spotkaniu komisja obradowała w sprawie:

 1. skarga Pana M. Sz. w sprawie opłat za odpady komunalne z dnia 19.07.2021
 2. skarga Pana J. P. w sprawie uniemożliwienia dostępu do Urzędu Miejskiego z dnia 18.06.2021 r.
 3. wniosek w sprawie sposobu odbierania odpadów zielonych mieszkańców ul. Lompy z dnia 11.08.2021 r.

            Na posiedzeniu w sprawie skargi Pana M. Sz. w sprawie opłat za odpady komunalne z dnia 19.07.2021 r. komisja postanowiła uznać ją za bezzasadną. Następnie skargę Pana J. P. w sprawie uniemożliwienia dostępu do Urzędu Miejskiego z dnia 18.06.2021 r. przekazano według właściwości kompetencji do Pana Burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego. W sprawie wniosku mieszkańców ul. Lompy w sprawie sposobu odbierania odpadów zielonych z dnia 11.08.2021 r. postanowiono o nieuwzględnieniu go.

 

Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Paweł Szpak

Wersja XML