Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Komisja Sportu za 2021 r

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki,Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego za 2021 r.

 

Komisja w 2021 roku pracowała zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miejską.Komisja na posiedzeniach zajmowała się tematami związanymi ze Sportem i Turystyką oraz Bezpieczeństwem Publicznym.Komisja  posiedzeniach pracowała zdalnie w związku z pandemią koronowirusa. Komisja w miesiącu czerwcu odbyła posiedzenie stacjonarne w lokalu Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach.Na wszystkich posiedzeniach komisja zajmowała się opiniowaniem uchwał na Radę Miejską.

 

W miesiącu styczniu.

Komisja opracowała plan pracy na rok 2021r oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego i Żłobka miejskiego za 2020 r.

W miesiącu luty.

Komisja zapoznała się z  informacją nt,realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2020r i informacją o realizacji zadań z zakresu incjatyw lokalnych za 2020 r ,oraz przyjęła sprawozdanie z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2020r.

Komisja zapoznanie się z  regulaminem przyznawania szkolnych stypendiów sportowych.

W miesiącu marcu .

Komisja dokonała oceny i stanu obiektów sportowych i turystycznych oraz wysłuchała informacji o działalności GOSiR W 2020 r.

W miesiącu kwietniu.

Komisja zapoznała się z informacją o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2021 r

W miesiącu maju.

Komisja dokonała oceny przygotowania do sezonu turystycznego w 2021r.

W miesiącu czerwcu.

Komisja wysłuchała o  stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuchołazy i informacji o funkcjonowaniu jednostek OSP.

Komisja odbyła się w pomieszczeniach Państwowej  Straży Pożarnej w Głuchołazach, to była jedyna Komisja stacjonarna w 2021 r.

W miesiącu wrześniu.

Komisja skonstruowała wnioski do Budżetu Gminy Głuchołazy na rok 2022

W miesiącu październiku.

Komisja przyjęła informację o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.

W miesiącu listopadzie.

Komisja została poinformowana o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy.

Komisja wysłuchała informację o działaniach promocyjnych Gminy Głuchołazy w tym o działalności CIT w 2021 r. oraz o przygotowaniu do turystycznego sezonu zimowego 2021-2022.

W miesiącu grudniu.

Komisja wysłuchała informacji na temat osiągnięć sportowych klubów i stowarzyszeń.

 

Komisja na dziesięciu posiedzeniach konstruowała wolne  wnioski, które zostały przekazane do Burmistrza Miasta i Gminy Głuchołazy.

Wnioski są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy, a nagrania z posiedzeń komisji są dostępne w Biurze Rady Miejskiej.

 

                                                                  

Przewodniczący  Komisji

Bolesław Stychno

Wersja XML