Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pn. Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
 OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
    

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Głuchołaz w dniu 29.11.2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pn. "Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta” oferty złożyli:

  1. Stowarzyszenie "SŁONECZNA DOLINA" z siedzibą ul. Wieniawskiego 5, 48-340 Głuchołazy - na realizację zadania  przyznano kwotę 30 000 zł.
  2. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" z siedzibą ul. Plac Basztowy 4, 48-340 Głuchołazy - ofertę odrzucono z powodu niespełnienia warunku powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 8 ogłoszonego konkursu ofert.
Wersja XML