Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

 


Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 293 ze zm.), informuję o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie sieci - linii kablowej 0,4 kV do zasilania obiektu magazynowego w Głuchołazach przy ul. Jasnogórskiej, realizowanej na dz. nr 757/2, ark. 8, obręb Głuchołazy, gmina Głuchołazy oraz o wydaniu w dniu 2 listopada 2021 r. decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Strony postępowania mogą osobiście zapoznać się z decyzją oraz zebranym materiałem dowodowym w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty - tel. 7745 24 529, 7745 24 130.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (art. 49 § 2 K.p.a.)

 

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf
 

Wersja XML