Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych

Z uwagi na dużą szkodliwość dla środowiska naturalnego, żadne zużyte urządzenie elektroniczne nie powinno trafić do zwykłego kontenera na śmieci.

W związku z powyższym mieszkańcy mają dwie możliwości oddania zużytego sprzętu elektrycznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

Dodatkowo nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym, zapewniają również sklepy ze sprzętem RTV i AGD w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest  tego samego rodzaju.

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Numer kontaktowy

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 32                48-303 Nysa

77 435 86 05

77 433 27 24

2.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

dawne składowisko odpadów w Konradowie (dz. nr 582/2)

W razie pytań kontakt z:

  • Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 77 40 92 131
  • PGK Ekom Sp. z o.o.- 77 433 27 24
Wersja XML