Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo wodne

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONĄ PRZEZ SEJM NOWELIZACJĄ USTAWY PRAWO WODNE, INFORMUJEMY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POWYŻEJ 3500 m2 O NOWYM OBOWIĄZKU

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust 1 pkt.1).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 w/w ustawy wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

 

W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty o wypełnienie w terminie do 29 marca 2018 r. załączonego oświadczenia zawierającego m.in następujące informacje:

  1. całkowita powierzchnia nieruchomości (m2)
  2. powierzchnia objęta robotami lub obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem (m2)
  3. powierzchnia biologicznie czynna tj. tereny zielone (m2)

 

Niniejszą informację należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach , 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr telefonu (77) 409 21 30, (77) 409 21 32 lub osobiście w siedzibie Wydziału (parter, pok. nr 5).

 

DOC1 OŚWIADCZENIE INFORMACJA.doc
PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.234.2018.WB.pdf
PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.67.2019.WB.pdf
PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.121.2019.TD.pdf
PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.111.2019.PŁ.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.149.2019.TD.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.108.2019.WB.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.163.2019.WB.pdf
PDFWR ZUZ 4 421 213 2019 PŁ.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.252.2019.PŁ.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.221.2019.AK.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.250.2019.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.282.2019.TD.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.297.2019.PŁ.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.25.2020.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4.421.141.2020.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.105.2020.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.248.2020.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4 .4210.249.2020.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.254.2020.WB.pdf
PDFObwieszczenie WR.ZUZ.4.4210.328.2020.WB z dnia 02.12.2020 r..pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.345.2020.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.327.2020.AG.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.344.2020.WB.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.374.2020.AG.pdf
 

Wersja XML