Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wrzesień

Dotyczy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz Sesji Rady Miejskiej w Gluchołazach zwołanych w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku chęci uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej proszę o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Miejskiej tel. 77 40 90 150/151,

 

Wersja XML