Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II zapytanie ofertowe - Opracowanie ekofizjograficzne oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy w granicach administracyjnych gminy - nr ZP.272.2.5.2018.JS

II ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi pod nazwą:

 

„Opracowanie ekofizjograficzne oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchołazy w granicach administracyjnych gminy”

 

Termin złożenia oferty: 16.03.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

 

Załącznik:

ZIPIstotne Warunki Zamówienia (IWZ).zip (89,75KB)

 

Protokół wyboru oferty:

PDFprotokół wyboru oferty - BIP.pdf (571,09KB)