Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

344. J. Wanicki

W związku z tym, że Park Zdrojowy jest odwiedzany przez wielu turystów a dużo koszy na śmieci jest przepełnionych, wnioskuję o szybkie ich opróżnienie. Miejsce to jest ważną atrakcją turystyczną Głuchołaz. Zbliża się weekend i wiele osób odwiedzi park. Proszę też o podanie informacji, z jaką częstotliwością opróżniane są kosze w Parku Zdrojowym i kto wykonuje te prace.

PDF344. J. Wanicki.pdf


W nawiązaniu do interpelacji radnego Pana Jacka Wanickiego złożonej w dniu 30 lipca 2021 roku w sprawie koszy na śmieci w Parku Zdrojowym, przekazuję w załączeniu  odpowiedź złożoną przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jarosława Fereta.

PDF344. odpowiedz.pdf


W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Jacka Wanickiego w sprawie odbioru odpadów z koszy ulicznych znajdujących się w Parku Zdrojowym, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, iż zgodnie z § 6 pkt 1 umowy z firmą EKOM nr ZP.272.12.2021.JSz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca w ramach wykonywania umowy obowiązany jest do opróżniania koszy z terenu gminy z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 6 razy na tydzień.

Wersja XML