Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

343. J. Wanicki

W związku z tym, że tężnia jest odwiedzana przez wielu turystów i już od wielu dni trwa jej awaria (nie leci solanka) wnioskuję o szybką jej naprawę oraz uruchomienie. Obiekt ten jest ważną atrakcją turystyczną Głuchołaz. Wokół tężni brak też informacji gdzie znajdują się sanitariaty. Proszę też o podanie informacji ile kosztowała budowa systemu bramek elektronicznych oraz budowa sanitariatów.

PDF343. J. Wanicki.pdf

 


 

W odpowiedzi na pismo BRM.0003.343.2021 K.Ś z 30 lipca 2021 r. oraz na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Głuchołazach Pana Jacka Wanickiego informuję, w dniu 18.08.2021 r. usunięto awarię poprzez zamontowanie nowej pompy w tężni solankowej w Głuchołazach. W dniu wczorajszym przeprowadzono też odpowiednie próby i z dniem dzisiejszym instalacja solankowa została udostępniona dla użytkowników. Informację o usunięciu awarii Powiat Nyski zamieścił na swojej stronie internetowej. Docelowo, w bieżącym roku na obiekcie zamontowana zostanie druga pompa, która będzie funkcjonować jako pompa rezerwowa, do wykorzystania w przypadku zaistnienia awarii pompy pracującej, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania instalacji.

Informacja o sanitariatach i godzinach ich otwarcia znajduje się w obrębie dolnej konstrukcji tężni - w miejscu gdzie zlokalizowane są ławki bezpośrednio przy tężni. Dodatkowo na budynku, w którym zlokalizowane są sanitariaty umieszczono tabliczki z oznaczeniem „WC", a na ogrodzeniu przy samym obiekcie umieszczono tabliczkę tabliczkę z symbolem „WC" oraz strzałką.

Powiat Nyski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż systemu kontroli dostępu i systemu regulowania płatności wraz zasilaniem oraz bramki wyjścia awaryjnego, przy wejściu na tężnię solankową w Głuchołazach" poniósł wydatki w kwocie 122 100,00 zł, natomiast roboty budowlane przy sanitariatach kosztowały 59 390,00 zł

PDF343. Odpowiedź.pdf
 

Wersja XML