Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głuchołazy w roku 2021

                                

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 26.07.2020r.

ZP.271.2.7.2021.JSz

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głuchołazy w roku 2021

 

 

Termin złożenia oferty : 02.08.2021r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy (pisemnie) lub na adres poczty elektronicznej: (elektronicznie).

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

 

Załączniki:

Istotne Warunki Zmówienia:

PDFIWZ.pdf
 

Formularz ofertowy:

DOCzalacznik-nr1.doc
 

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCZałącznik nr 2.doc
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia-wzór

DOCZał. nr 3.doc
 

Wzór umowy, wzór umowy  powierzenia przetwarzania danych:

PDFumowa.pdf
DOCXumowa powierzenia azbest.docx
 

Wykaz nieruchomości:

XLSZałącznik nr 5_Wykaz_nieruchomosci.xls
 

Informacja z otwarcia ofert:

DOCinformacja o złożonych ofertach.doc
 

Protokół wyboru:

PDFwybór.BIP.pdf
 

 

 

Wersja XML