Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

340. J. Wanicki

W związku z tym, że wokół wybudowanego szaletu miejskiego nowo nasadzona roślinność zarastała chwastami, wnioskuje o szybkie wyplewienie tego miejsca. Wielu turystów przemieszcza się między kościołem a murami miejskimi. Proszę o informację, ile wynosiły koszty zakupu i nasadzeń roślin.

PDF340. J. Wanicki.pdf

 


W odpowiedzi na pisemną interpelację Pana Jacka Wanickiego Radnego  Rady Miejskiej w Głuchołazach złożoną w dniu 20 lipca 2021r. przekazaną pismem nr BRM.0003.340.2021.K.Ś z dnia 21 lipca 2021r.  w sprawie szaletu miejskiego informuję  , że zagospodarowany zielenią teren przyległy do w/w obiektu został odchwaszczony .

 

Koszty wykonania rabaty wyniesionej wraz z zielenią o pow. 46 m2 zamknął się w kwocie 4 098,53 zł


W nawiązaniu do pisemnej interpelacji radnego Pana Jacka Wanickiego złożonej w dniu 20 lipca 2021 r. w sprawie szaletu miejskiego, przekazuję w załączeniu odpowiedź złożoną przez Naczelnik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Panią Agnieszkę Sobków.

PDF340. odpowiedz.pdf
 

Wersja XML