Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

338. D. Szenawa

W załączeniu przekazuję pisemną interpelację radnego Pana Daniela Szenawa złożoną w dniu 09 czerwca 2021 r. w sprawie wykoszenia trawy na placu zabaw oraz terenu rekreacji sportowej przy ul. Moniuszki.

 

Odpowiedź należy złożyć w dwóch  egzemplarzach w sekretariacie tut. Urzędu do dnia 22 czerwca 2021 r.

PDF338. D. Szenawa.pdf


W nawiązaniu do pisemnej interpelacji radnego Pana Daniela Szenawy złożonej w dniu 09 czerwca 2021 r. w sprawie wykoszenia trawy na placu zabaw oraz terenu rekreacji sportowej przy ul. Moniuszki, przekazuję w załączeniu odpowiedź złożoną przez Naczelnik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Panią Agnieszkę Sobków.

PDF338. odpowiedz.pdf


W odpowiedzi na interpelację Pana Daniela Szenawa – Radnego Rady Miejskiej w Głuchołazach złożoną, z dnia 09.06.2021 r., przekazaną do tut. Wydziału za pośrednictwem Biura Rady w/m pismem BRM.0003.338.2021 K.Ś z dnia 10.06.2021r. w sprawie wykoszenia trawy na placu zabaw oraz terenu rekreacji sportowej przy ul. Moniuszki informuję, że koszenie we wskazanym miejscu nastąpiło zgodnie z harmonogramem utrzymania zieleni na terenie m. Głuchołazy w dniach 7-8 czerwca 2021r.

Wersja XML