Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ- Szczegółowy wykaz zamówienia, wykaz ppg:

XLSzałącznik nr 1 do SWZ-wykaz-ppg 2021.xls
 

Załączniki do SWZ nr 2-6:

DOCXzalaczniki edytowalne do SWZ.docx
DOCZałacznik do Formularza oferty- formularz-cenowy .doc
 

Zmiana SWZ :

PDFzmian SWZ.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

Wyjaśnienie i zmiana SWZ wraz z załącznikami:

PDFWyjaśnienie i zm. SWZ.pdf
XLSzalacznik-nr-1-do-swz-wykaz-ppg-2021_załącznik do przetargu_modyfikacja.xls
DOCzalacznik-do-formularza-oferty-formularz-cenowy z przetargu-po modyf..doc
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFogłoszenie o zmiamie ogłoszenia.pdf
 

Wyjaśnienie i zmiana SWZ wraz z załącznikami:

PDFwyjasnienia i zm. SWZ.pdf
DOCzalacznik-do-formularza-oferty-formularz-cenowy z przetargu-po modyf. 01.06.2021 r..doc
XLSzalacznik-nr-1-do-swz-wykaz-ppg-2021_załącznik do przetargu_modyfikacja 01.06.2021.xls
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Wyjaśnienia i zmiana SWZ wraz z załącznikiem:

PDFwyjaśnienia i zmiana SWZ. z 07.06..pdf
DOCzalacznik-do-formularza-oferty-formularz-cenowy z przetargu-po modyf. 07.06.2021 r..doc
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.pdf
 

Informacja o złożonych ofertach:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o wyborze:

PDFwybór.strona.pdf
 

Wersja XML