Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informację oraz protokół z prac komisji

Burmistrz Głuchołaz informuje, że na podstawie protokołu Komisji powołanej do przeprowadzenia głosowania na propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2018 rok i z §7 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy zadanie w kategorii "duże projekty" pn. "Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice” oraz zadanie w kategorii "małe projekty” pn. "Siłownia zewnętrzna" w Gierałcicach zostają zgłoszone do budżetu Gminy Głuchołazy na 2018 r.

PDFProtokół po korekcie pracy komisji.pdf
PDFProtokół prac komisji.pdf

Wersja XML