Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony ZP.271.1.11.2017.JSz na usługę:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na usługę

Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy

przeprowadzono zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

PDFInformacja-protokół z otwarcia ofert.pdf
DOCOgłoszenie w BZP.doc
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCzał. 1,2,2a,3,4,6,8 do SIWZ.doc
ZIPzał. nr 5 do SIWZ.zip
PDFzał. nr 5a do SIWZ.pdf
PDFzał. nr 7 do SIWZ- wzór umowy.pdf
 

 

 

Wersja XML