Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grudzień

PDFRozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biskupów, działki nr 469, 140 , planowanej do realizacji w miejscowości Biskupów, na działkach nr ewid. 961, 9618, 97, 1005 , 1372, 13714, 140, 469 .pdf
 

Wersja XML