Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Budżetu Obywatelskiego 2018

Burmistrz Głuchołaz Informuje o rozpoczęciu naboru propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2018 rok.

 

Każdy z mieszkańców gminy może złożyć wniosek, poparty przez grupę 15 współmieszkańców, którzy ukończyli 16 lat, dotyczący realizacji zadania, które przyczyni się do poprawy jakości życia w jego najbliższym otoczeniu.

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy i przepisami prawa. Wszyscy mieszkańcy, mający ukończone 16 lat będą mieli możliwość oddania głosu na jedną z propozycji i współdecydować o tym jakie zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Głuchołazy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego wyniesie 200 000 zł.

Projekty będą kwalifikowane w dwóch kategoriach: projekty małe i projekty duże.

Projekty małe to takie, których koszt realizacji nie przekracza 10 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 20 000 zł.

Projekty duże to takie, których koszt realizacji nie przekracza 180 000 zł.

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego można realizować:

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2018 rok

 

Wnioski z propozycjami zadań będzie można składać do dnia 6 października 2017r.

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej wraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy jest dostępny na stronie internetowej www.nowe.glucholazy.pl

Zgłoszenie zadań do realizacji odbywa się w formie pisemnej

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy oraz szczegółowy harmonogram jego realizacji są dostępne na stronie internetowej miasta www.nowe.glucholazy.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu (77) 409 21 20, osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. nr 12 ) oraz pod adresem mail 

 

Wersja XML