Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające na sołtysa w sołectwie Jarnołtówek

Wybory zostają zawieszone do czasu wyznaczenia nowego terminu

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 października 2020 roku o godzinie 19:00

odbędzie się zebranie sołectwa Jarnołtówek w świetlicy wiejskiej

 

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Informacja o trybie wyborów Sołtysa
 3. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa
 4. Powołanie komisji wyborczej (3 osoby)
 5. Dyskusja
 6. Zakończenie zebrania

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się wymagana ilość mieszkańców wyznacza się II termin zebrania wiejskiego 22 października 2020 na godzinę 19:15

 

Burmistrz Głuchołaz

 

PDFUchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Jarnołtówek.pdf
PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających.pdf
PDFOświadczenie kandydata na sołtysa.pdf
PDFLista poparcia na kandydata na Sołtysa.pdf
PDFInformacja RODO dla Sołtysów.pdf
PDFZarządzenie NR 945-PR.215.2020 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchylenia wyborów sołtysa.pdf

Wersja XML