Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu mpzp wsi Biskupów wraz z prognozą na 4.09.2020

PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu mpzp wsi Biskupów wraz z prognozą na 4.09.2020.pdf
PDFBiskupów Prognoza zał. 1 na 14.09.2020.pdf
PDFBiskupów prognoza zał. 2 na 14.09.2020.pdf
PDFBiskupów prognoza zał. 3 na 14.09.2020.pdf
PDFBiskupów prognoza zał. 4 na 14.09.2020.pdf
PDFBiskupów projekt planu tekst na 14.09.2020.pdf
PDFBiskupów rysunek planu na 14.09.2020.pdf
PDFPrognoza oddziaływana na środowisko planu mpzp Biskupów tekst na 14.09.2020.pdf
 

Wersja XML