Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie” Nr ZP.271.1.12.2017.JS

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na robotę budowlaną po nazwą:

„Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew
z terenu PKP P.L.K S.A. Dz. nr 532/1 w Charbielinie”

 przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ef163cb-596b-45f3-9549-488711deb233

 

ZIPdokumentacja_projektowa.zip
PDFII_zmiana_SIWZ_07.12.2017_r..pdf
PDFinformacja__z_otwarcia_ofert_-_palisady.pdf
PDFOgloszenie_o_zamowieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFwybor_-_BIP.pdf
DOCzal_2-6_i_8_siwz.doc
PDFzmiana_SIWZ.pdf
 

Wersja XML