Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lipiec

PDFBudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 778/1 w m. Głuchołazy , planowanej do realizacji w miejscowościach: Bodzanów, na działkach nr ewid.: 946/44 , 888.pdf
PDFPrzebudowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku jednorodzinnego wraz ze złączem kablowym , na działce nr 15927, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działce nr ewid. 526.pdf
PDFBudowa sieci energetycznej średniego napięcia do zasilania budynków jednorodzinnych, planowanej do realizacji w miejscowości Charbielin, na działce nr ewid. 744-2.pdf
 

Wersja XML