Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.

PDFSprawozdanie__z_realizacji_Gminnego_Programu_Przeciwdzialania_Narkomanii_za_2016r_14-03-2017_09-40-00.pdf

Wersja XML