Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy ul. Ornowskiego i Lutosławskiego na działkach o nr ewid. gruntu 1676/9, 1866/14, 1938/24 w Głuchołazach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.21.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

na zadanie pn.:

 

 

Budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy ul. Ornowskiego i Lutosławskiego na działkach o nr ewid.  gruntu 1676/9, 1866/14, 1938/24 w Głuchołazach

 

 

                                                       

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc (104,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory oświadczeń i dokumentów, wzór formularza oferty, wzór umowy):

DOCSIWZ oświetlenie.doc (667,50KB)
 

Dokumentacja techniczna:

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

PDFrys_1 projekt.pdf (7,75MB)
PDFrys_10 fundament.pdf (315,26KB)
PDFrys_2 ewidencja 1_500.pdf (9,77MB)
PDFrys_3 skala 1_10000.pdf (1,76MB)
PDFrys_4 schemat.pdf (328,70KB)
PDFrys_5 URBINO.pdf (704,38KB)
PDFrys_6 URBINI.pdf (675,07KB)
PDFrys_7 słup_S50PC3.pdf (996,37KB)
PDFrys_8 słup_S70PC3.pdf (110,94KB)
PDFrys_9 wysięgnik WNT.pdf (458,66KB)
 

OPIS TECHNICZNY:

Z01Projekt Głuchołazy Ornowskiego.z01 (25,00MB)
Z02Projekt Głuchołazy Ornowskiego.z02 (25,00MB)
ZIPProjekt Głuchołazy Ornowskiego.zip (20,08MB)
 

PRZEDMIAR:

PDFUM GLU OSWIETLENIE ORNOWSKIEGO_LUTOSLAWSKIEGO_przedmiar.pdf (253,69KB)
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

PDFSST oświetlenie Głuchołazy Ornowskiego.pdf (5,92MB)
 

ZAŁĄCZNIK NR 1:

PDFZAŁĄCZNIK NR 1.pdf (209,02KB)
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana siwz-oświetlenie.pdf (286,56KB)
 

Wzór umowy po zmianach:

DOCumowa po zmianach.doc (147,50KB)
 

Zmian ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc (37,50KB)
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ II.pdf (372,69KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf (391,76KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf (65,70KB)