Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieczyste użytkowanie

 

INFORMACJA
 

w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

 


 

Urząd Miejski w Głuchołazach uprzejmie informuje, że w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogły wystąpić nadpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

W związku z powyższym informujemy, iż osoby u których nastąpiła nadpłata z tytułu użytkowania wieczystego mogą złożyć wniosek o zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty na poczet opłaty przekształceniowej.

Wzory wniosków o zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty zamieszczono na stronie BIP www.bip.glucholazy.pl oraz w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, piętro III pokój 38.

 

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem 77 40 92 168.

 

Pismo można złożyć:

 

 

PDFWniosek o przeksięgowanie opłaty.pdf
PDFWniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.pdf
 

 

Wersja XML