Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Ewidencja Zabytków

PDFZarządzenie Nr 226_PR.49.2019 z dn. 23.04.2019r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf
PDFUCHWAŁA NR VII_85_19 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 24 kwietnia 2019r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.pdf
 

Wersja XML