Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert i tzw. "małych grantów"

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert oraz  tzw. "małych grantów" wprowadzone niżej wymienionymi przepisami:

  1. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055),
  2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Powyższe rozporządzenia określają:

DOCXOferta realizacji zadania publicznego - dot. konkursu ofert (zał. nr 1).docx

DOCXSprawozdanie z realizacji zadania publicznego - dotyczące konkursu ofert (zał. nr 2).docx

DOCXUmowa o realizacje zadania publicznego - dot. tzw. małych grantów i konkursu ofert (zał. nr 3).docx

DOCXUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dot. tzw. małych grantów (zał. nr 4).docx

DOCXUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - dot. małych grantów (zał nr 5).docx

Wersja XML