Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marzec

PDFBudowa węzła siecowego 15,0-0,4 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową celem zasilania budynków mieszkalnych o nr 77, 78, 79, 81 w miejscowości Podlesie.pdf
PDFZmiana decyzji nr 13p/2018 z dnia 08.06.2018,znka MP.6733.7.2018 o warunkach realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz spółki TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/N....pdf
 

Wersja XML