Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dopłaty do paliwa rolniczego

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.


W tym dziale Biuletynu znajdują się informacje dotyczące składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 52 poz. 379). 

 

Adres strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wyjaśnienie Ministerstwa):

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1752&LangId=0 

 

-----------------------

Poniżej zostały zamieszczone:

 
Wersja XML