Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetarg nieograniczony pod nazwą: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach
  Data modyfikacji: 27-11-2020 12:14
 2. Listopad
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:22
 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów - Osiedle Pasterówka, obręb: Charbielin na działkach nr ewid. : 741, 743, 744/1, 745, Konradów na działkach nr ewid.: 618, 630/1, 631
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:19
 4. Listopad
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:15
 5. 265. S. Szul
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:05
 6. 264. S. Szul
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:04
 7. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Głuchołazy
  Data modyfikacji: 26-11-2020 10:59
 8. Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu na Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Bodzanów nr 83 - zmiana terminu i zakresu
  Data modyfikacji: 24-11-2020 12:27
 9. Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu na budynku przedszkolnym w m. Nowy Świętów nr 71 (dz. nr ewidencyjny gruntu 172/1)
  Data modyfikacji: 24-11-2020 12:26
 10. Rejestr umów
  Data modyfikacji: 24-11-2020 11:36
Wersja XML