Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta
  Data modyfikacji: 30-11-2020 18:00
 2. Otwarty konkurs ofert na rok 2021 - wspieranie rodziny i pomoc społeczna
  Data modyfikacji: 30-11-2020 17:44
 3. 267. S. Szul
  Data modyfikacji: 30-11-2020 14:30
 4. 266. S. Szul
  Data modyfikacji: 30-11-2020 14:29
 5. 2020
  Data utworzenia: 30-11-2020 09:12
 6. Przetarg nieograniczony pod nazwą: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach
  Data modyfikacji: 27-11-2020 12:14
 7. Listopad
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:22
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów - Osiedle Pasterówka, obręb: Charbielin na działkach nr ewid. : 741, 743, 744/1, 745, Konradów na działkach nr ewid.: 618, 630/1, 631
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:19
 9. Listopad
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:15
 10. 265. S. Szul
  Data modyfikacji: 26-11-2020 14:05
Wersja XML