Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów rocznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych
  Data utworzenia: 19-05-2022 10:49
 2. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:22
 3. Odpowiedź na petycję nr 2 dot. poprawy efektywności energetycznej przez Gminę w 2022 r.
  Data utworzenia: 18-05-2022 14:11
 4. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego
  Data utworzenia: 18-05-2022 14:02
 5. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Data modyfikacji: 18-05-2022 12:06
 6. Petycja nr 2 dot. poprawy efektywności energetycznej przez Gminę w 2022 r.
  Data utworzenia: 18-05-2022 12:15
 7. Odpowiedź z dnia 18.05.2022 r.
  Data modyfikacji: 18-05-2022 09:42
 8. Przebudowa i rozbudowa wodociągu oraz budowy kanalizacji sanitarnej , planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów na działkach nr 31/5 , 32/2 , 32/3 , 33/8 , 34/4 , 34/8 , 34/11 , 34/15 , 34/16 , 35/4 , 35/13 , 414 , 431
  Data utworzenia: 18-05-2022 09:39
 9. Odpowiedź z dnia 26.04.2022 r.
  Data modyfikacji: 17-05-2022 14:03
 10. Przebudowa i rozbudowa wodociągu oraz budowy kanalizacji sanitarnej , planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów na działkach nr 31/5 , 32/2 , 32/3 , 33/8 , 34/4 , 34/8 , 34/11 , 34/15 , 34/16 , 35/4 , 35/13 , 414 , 431
  Data utworzenia: 17-05-2022 13:33
Wersja XML