Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Rozbiórka betonowego przystanku oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej z blachy ocynkowanej w m. Biskupów (dz. nr 171) oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej z blachy ocynkowanej w m. Nowy Świętów (dz. nr 43)
  Data utworzenia: 25-05-2022 14:27
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:31
 3. Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z dokumentami -art. 10 kpa oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Data utworzenia: 25-05-2022 13:29
 4. 2022
  Data modyfikacji: 25-05-2022 13:25
 5. Ogłoszenie o wydaniu decyzji
  Data utworzenia: 25-05-2022 13:26
 6. Sprawozdania
  Data utworzenia: 25-05-2022 13:22
 7. Sprawozdanie program współpracy z organizacjami 2021
  Data utworzenia: 25-05-2022 13:16
 8. Sprawozdania
  Data utworzenia: 25-05-2022 13:13
 9. Obwieszczenie Starosty AB.6744.4.2022.DO
  Data utworzenia: 25-05-2022 12:38
 10. Zarządzenie Nr 1712-PR.414.2022 Burmistrza Głuchołaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Data modyfikacji: 25-05-2022 12:08
Wersja XML