Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie nr1524-PR.365.2022 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13.01.2022 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2022 14:00
 2. Styczeń
  Data utworzenia: 17-01-2022 13:56
 3. 2022
  Data utworzenia: 17-01-2022 13:55
 4. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Głuchołazy 2022 r
  Data modyfikacji: 17-01-2022 08:32
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – Sala Ślubów”
  Data modyfikacji: 17-01-2022 07:28
 6. Protokół nr 20 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11.01.2022
  Data modyfikacji: 14-01-2022 14:01
 7. Styczeń
  Data utworzenia: 14-01-2022 13:03
 8. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2022
  Data utworzenia: 14-01-2022 13:02
 9. 367. Sz. Biliński
  Data utworzenia: 14-01-2022 13:01
 10. Opracowanie dokumentów zamówienia to jest: Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji projektowej
  Data modyfikacji: 14-01-2022 12:41
Wersja XML