Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy

Uchwała Nr XX/152/08

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 26 marca 2008r

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieograniczony

 


Uchwała Nr XXI/161/08

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 kwietnia 2008r

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/04 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieograniczony

 

Wersja XML