Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego - grudzień 2018

PDF16.2018 Jarnołtówek, dz.538-4 cz.dz.230-6 (Taur.-Wujec).pdf
 

Wersja XML