Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego - listopad 2018

PDFBudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obsługi działek zlokalizowanych wzdłuż działek nr ewid. 314/8 i 316/8 oraz dla obsługi działki nr ewid. 317, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów, na działkach nr ewid.: 310, 314/8....pdf
PDFRozbudowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączami kablowymi, w miejscowości Konradów, na działkach nr ewid.: 496, 497, 285/7, 528, 285/5, 285/4.pdf
PDFBudowa przyłącza kablowego 0,4 kV w celu zasilania obiektu w m. Głuchołazy, ul Powstańców Śląskich, dz. nr 1542”, Głuchołazy na działce nr ewid.: 1553.pdf
PDFRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego, położonego na działce nr 946/8, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów , na działce nr ewid.: 946/44.pdf
PDFBudowa chodnika, planowanego do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działce nr 510.pdf
 

Wersja XML