Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn.:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 14.11.2018r.

 

ZP.271.2.23.2018.JSz

 

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach”

 

 

 

Termin złożenia oferty : 20.11.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Zmiana terminu złożenia ofert: do 22.11.2018r. do godz. 10.00

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.11.2018r.

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załączniki nr 1-4 (formularz oferty, oświadczenia i wykazy)

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
 

Załącznik nr 5 - wzór umowy

DOCZałącznik 5 IWZ - wzór umowy.doc
 

Załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna:

PDFBURGRABICE_OSP_SWIETLICA-CZESC SWIETLICA WIEJSKA PRZEDMIAR do zapytania ofertowego.pdf
PDFBURGRABICE_OSP_SWIETLICA_CALOSC PRZEDMIAR do zapytania ofertowego.pdf
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę - Burgrabice OSP, świetlica.pdf
PDFPostanowienie konserwatora - Burgrabice OSP, świetlica.pdf

 

ARCHITEKTURA:

 

Dokumenty:

JPEGMapa.jpeg
JPEGPOLACZEONE.jpeg
PDFTauron - Burgrabice 140A.pdf
PDFArkusz 3A.pdf
PDFArkusz 3B.pdf
PDFArkusz 3C.pdf
PDFArkusz 3D.pdf
PDFDecyzja warunków zabudowy - Burgrabice 140A.pdf
PDFZałącznik nr 1 do decyzji.pdf
PDFZałącznik nr 2 do decyzji.pdf
PDFMAPA.pdf
PDFskan20170703135918.pdf
PDFUZG WODOCIAGI.pdf
PDFWoda i kanalizacja - Burgrabice 140A.pdf
JPEGpolaczone.jpeg
JPEGpolaczone2.jpeg
PDFskan20170320102633.pdf
PDFskan20170608141957.pdf
PDFUZG ZJAZDU.pdf
 

Inwentaryzacja:

PDF10I.pdf
PDF12I.pdf
PDF11I.pdf
PDF1I.pdf
PDF2I.pdf
PDF3I.pdf
PDF4I.pdf
PDF5I.pdf
PDF6I.pdf
PDF7I.pdf
PDF8I.pdf
PDF9I.pdf
LOGplot.log
 

Projekt architektoniczny:

PDF2. PRZEKŁADKI_BURGRABICE_BUDOWLANY.pdf
PDF1. METRYKA_BURGRABICE.pdf
PDF4. BIOZ_BURGRABICE.pdf
PDF3. OŚWIADCZENIE_BURGRABICE.pdf
PDF2. PRZEKŁADKI_BURGRABICE_WYKONAWCZY.pdf
PDF6. OBSZAR_ODZIAŁYWANIA_BURGRABICE.pdf
PDF5. OPIS_PZT_BURGRABICE.pdf
PDF8. OPIS_TECH_BURGRABICE.pdf
PDF7. INWENTARYZACJA_BURGRABICE.pdf
PDF12A.pdf
PDF11A.pdf
PDF10A.pdf
PDF14A.pdf
PDF13A.pdf
PDF16A.pdf
PDF15A.pdf
PDF1A.pdf
PDF17A.pdf
PDF2A.pdf
PDF4A.pdf
PDF3A.pdf
PDF6A.pdf
PDF5A.pdf
PDF8A.pdf
PDF7A.pdf
PDF9A.pdf
PDFPZT.pdf
PDF10A.pdf
PDFZCIENIENIE.pdf
PDF11A.pdf
PDF12A.pdf
PDF1A.pdf
PDF2A.pdf
PDF4A.pdf
PDF3A.pdf
PDF6A.pdf
PDF5A.pdf
PDF8A.pdf
PDF7A.pdf
LOGplot.log
PDF9A.pdf
PDFPZT.pdf
PDFZACIENIENIE.pdf
 

Mapa:

TIFMAPA.tif
 

ELEKTRYKA:

Projekt Budowlany:

PDF1E.pdf
PDF2E.pdf
PDF3E.pdf
PDF4E.pdf
PDF5E.pdf
PDF6E.pdf
PDF7E.pdf
LOGplot.log
 

Projekt wykonawczy:

PDF1E.pdf
PDF2E.pdf
PDF4E.pdf
PDF5E.pdf
PDF6E.pdf
PDF7E.pdf
LOGplot.log
 

Pozostałe:

PDFopis Burgrabice.pdf
PDFSpecyfikacja.pdf
ATHŚwietlica Burgrabice.ATH
 

INSTALACJE SANITARNE:

Projekt wykonawczy:

PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFS7.pdf
 

Opos techniczny:

PDFopis techn burgrabice.pdf
 

Specyfikacje:

DOCXspecyfikacja techn. co.docx
 

KONSTRUKCJA:

DOCEKSPERTYZA TECHNICZNA Burgrabice 10 I 2017.doc
DOCOpis techniczny budowlany - konstrukcja Burgrabice 10 I 2017.doc
DOCSpecyfikacja techniczna - żelbet, stal, drewno, mury Burgrabice 10 I 2017.doc
XLSZESTAWIENIE DREWNA STALI BETONU BURGRABICE 12 I 2017.xls
 

Ekspertyza techniczna:

PDFEKSPERTYZA TECHNICZNA.pdf
 

Opis techniczny-budowlany konstrukcja:

PDFOpis techniczny budowlany - konstrukcja.pdf
 

Pozostałe dokumenty:

PDFR-K-4 Rzut więżby.pdf
PDFST żelbet, stal, drewno, mury Burgrabice.pdf
PDFZESTAWIENIE DREWNA STALI BETONU BURGRABICE.pdf
PDFR-K-2 Przekrój A-A.pdf
PDFR-K-3 Rzut piętra.pdf
PDFR-K-1 Rzut parteru.pdf
 

Zmiana IWZ- zmiana terminu składania ofert

PDFzmiana IWZ.pdf
 

Zmiana IWZ II z dnia 20.11.2018r.

PDFzmiana IWZ II.pdf
 

Załączniki do zmiany:

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
DOCZałącznik 5 IWZ - wzór umowy.doc
 

rysunki poglądowe:

PDFRys. poglądowy-Rzut parteru - konstrukcja.pdf
PDFRys. poglądowy-Rzut parteru - wykonanie instalacji sanitarnej.pdf
PDFRys. poglądowy-Rzut parteru - zaznaczona instalacja co. i inne.pdf
PDFRys. poglądowy-Rzut piętra - wykonanie co (świetlica) cz. 1.pdf
PDFRys. poglądowy-Rzut piętra - wykonanie co (świetlica) cz. 2.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf
 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML