Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W jaki sposób zawiadomić o zgromadzeniu

1. Zgromadzenia – odbywane w trybie opisanym w rozdziale 2 ustawy

 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zawiadomienie winno zawierać co najmniej dane takie dane jak w zamieszczonym wzorze – wzór druku zawiadomienia w załącznikach
 4. Zawiadomienie o zgromadzeniu składa się w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach ul Rynek 15 Sekretariat I piętro pok. 11, telefon 77 409-21-00, fax 77 409-21-01 lub na adres e-mail umig@glucholazy.pl
 5. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który został wyposażony przez Gminę.

 

2. Zgromadzenie – odbywane w trybie opisanym w rozdziale 3 ustawy – „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”

 1. Organizator zgromadzenia w przypadku postpowania w trybie uproszczonym, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia,
 2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ o zamiarze zorganizowania zgromadzenia telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zawiadomienie winno zawierać co najmniej dane takie dane jak w zamieszczonym wzorze – wzór druku zawiadomienia w załącznikach
 4. Zawiadomienie o zgromadzeniu składa się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK: e-mail:  tel. +48 77 4524 715
 5. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

3. Zgromadzenia spontaniczne – nie wymaga zgłoszenia.

4. Każde z zgromadzeń może zostać rozwiązane z powodów i w sposób opisany w ustawie.

 

DOCXidentyfikator_29-10-2015_10-24-24.docx

DOCzgromadzenia_wniosek_procedura_uproszczona_29-10-2015_10-22-03.doc

DOCzgromadzenia_wniosek_procedura_zwykla_29-10-2015_10-23-06.doc

Wersja XML