Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Zapytanie ofertowe na wyk. zad.pn.Poprawa infrastruktury na ter. wiejskich (Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice) w ramach budżetu obywatelskiego w Gm. Gł-zy na 2018r- oprac. projektu oraz budowa wiaty konstrukcji stalowej na ter. stadionu w N.Świętowie


Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 07.09.2018r.

 

ZP.271.2.18.2018.JSz

        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich (Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice) w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Głuchołazy na rok 2018- opracowanie projektu oraz budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świętów (Dz. Nr 142/2)”

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych na:

 

Część I – Budowa wiaty konstrukcji stalowej na terenie stadionu w m. Nowy Świętów (dz. Nr  142/2) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Część II  - Remont pokrycia dachu na istniejącym budynku socjalnym (szatnie) w m.   Nowy Świętów  ( dz. nr 142/2)

 

Termin złożenia oferty : 14.09.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Istotne Warunki Zamówienia

DOCiwz.doc (177,00KB)
 

Załączniki 1-4 do IWZ (formularz ofertowy, wykazy, oświadczenia):

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc (149,50KB)
 

Załącznik 5 i 6 (wzory umów):

DOCZałącznik 6 IWZ - wzór umowy.doc (148,50KB)
DOCZałącznik nr 5 IWZ- wzór umowy.doc (147,00KB)
 

Dokumentacja techniczna:

ZIPdokumentacja-techniczna.zip (3,09MB)
JPEGIMG_20180322_110408.jpeg (270,48KB)
JPEGIMG_20180322_110427.jpeg (235,61KB)
JPEGIMG_20180322_110516.jpeg (254,33KB)
JPEGIMG_20180322_110519.jpeg (260,03KB)
JPEGIMG_20180322_110524.jpeg (227,07KB)
JPEGIMG_20180322_110530.jpeg (258,40KB)
JPEGIMG_20180322_110533.jpeg (277,64KB)
JPEGIMG_20180322_110552.jpeg (250,56KB)
JPEGIMG_20180322_110604.jpeg (243,17KB)
JPEGIMG_20180322_110607.jpeg (224,47KB)
JPEGIMG_20180322_110938.jpeg (398,34KB)
JPEGIMG_20180322_110943.jpeg (267,56KB)
JPEGIMG_20180322_111016.jpeg (192,97KB)
JPEGIMG_20180322_111028.jpeg (265,48KB)
JPEGIMG_20180322_111031.jpeg (270,84KB)
JPEGIMG_20180322_111043.jpeg (394,11KB)
JPEGIMG_20180322_111046.jpeg (378,82KB)
JPEGIMG_20180322_111049.jpeg (341,63KB)
JPEGIMG_20180322_111123.jpeg (273,96KB)
PNGPLAN SYTUACYJNY_NOWY ŚWIĘTÓW DZ. NR 142_2.png (408,52KB)
 

unieważnienie postępowania

JPEGinformacja o unieważnieniu.jpeg (140,77KB)