Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr LV 23 z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach_

Protokół nr LV/23

z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

Informacje ogólne

 

Obrady rozpoczęto 25-01-2023 o godz. 09:35, a zakończono o godz. 13:22 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków:

1. Alicja Szymkowicz

2. Grzegorz Ptak

3. Bolesław Stychno

4. Mariusz Migała

5. Klaudia Pach-Gomulnicka

6. Daniel Szenawa

7. Jerzy Wojnarowski

8. Michał Koszut

9. Teresa Wilk

10. Jan Chaszczewicz

11. Bogusław Kanarski

12. Adam Łabaza

13. Stanisław Szul

14. Mieczysław Skupień

15. Jacek Wanicki

16. Szymon Biliński

17. Ryszard Udziela

18. Paweł Szpak

19. Lucyna Stadnik

20. Barbara Reszka

21. Ireneusz Klimecki

 

1. Sprawy regulaminowe (09:35)

 

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (09:35)

Otwarcia sesji na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40) dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad (lista obecności stanowi integralną część obrad).

 

b. przedstawienie porządku obrad. (09:41)

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. przedstawienie porządku obrad.
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

4.Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego za 2022 rok.

5.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2022 r.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027.

8.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Głuchołazy” na rok 2023 r.

9.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

11.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

12.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę ceny lokalu użytkowego w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

13.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

14.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Głuchołazy.

15.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz.

16.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

17.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz.

18.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

19.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

20.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2023 rok.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie LV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Radny Jacek Wanicki złożył wniosek o zmianę porządku obrad, o dodanie punktu:

Informacja Burmistrza w temacie nieprawomocnego wyroku WSA w Opolu w sprawie byłego dyrektora Centrum Kultury.

 

wprowadzenie informacji burmistrza w temacie nieprawomocnego wyroku WSA w Opolu w sprawie byłego dyrektora Centrum Kultury pkt 21 (09:43)

 

Wyniki imienne:

ZA(10):

Alicja Szymkowicz, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki, Jerzy Wojnarowski, Daniel Szenawa, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk

 

PRZECIW(8):

Mariusz Migała, Adam Łabaza, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Ryszard Udziela, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Klaudia Pach-Gomulnicka, Bogusław Kanarski, Bolesław Stychno

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

przyjęcie porządku po zmianie pkt 21 (09:44)

 

Wyniki imienne:

ZA(18):

Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Jacek Wanicki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Adam Łabaza

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Porządek po zmianie

 

1. Sprawy regulaminowe (09:35)

 

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (09:35)

Otwarcia sesji na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40) dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad (lista obecności stanowi integralną część obrad).

 

b. przedstawienie porządku obrad. (09:41)

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. przedstawienie porządku obrad.
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

4.Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego za 2022 rok.

5.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2022 r.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027.

8.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Głuchołazy” na rok 2023 r.

9.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

11.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

12.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę ceny lokalu użytkowego w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

13.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

14.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Głuchołazy.

15.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz.

16.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

17.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz.

18.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

19.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

20.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2023 rok.

21. Informacja Burmistrza w temacie nieprawomocnego wyroku WSA w Opolu w sprawie byłego dyrektora Centrum Kultury.

22. Wolne wnioski.

23. Zakończenie LV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

c. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (09:46)

 

głosowanie protokół LIII (09:46)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Adam Łabaza, Michał Koszut, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

głosowanie protokół LIV (09:47)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Grzegorz Ptak

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. (09:47) – zał. nr 1

W tym temacie pytania zadawali: radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Ireneusz Klimecki, radny Mariusz Migała, radny Stanisław Szul, radny Bogusław Kanarski. Odpowiedzi udzielili Z-ca burmistrza Roman Sambor oraz Prezez GKTBS Andrzej Gębala.

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach. (10:30) – zał. nr 2

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Klaudia Pach-Gomulnicka poinformowała radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.

 

4. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego za 2022 rok (10:31) – zał. nr 3

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radna Klaudia Pach-Gomulnicka, radny Paweł Szpak, radny Stanisław Szul.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzieliła Dyrektor Żłobka Miejskiego Małgorzata Zborowska 

 

przyjęcie do wiadomości (11:12)

 

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Daniel Szenawa, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Stanisław Szul, Jerzy Wojnarowski, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

5. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2022 r. (11:12)

W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Stanisław Szul, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi treści poszczególnych sprawozdań, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała poddał pod głosowanie każde sprawozdanie osobno.

 

przyjęcie do wiadomości sprawozdanie komisji skarg (11:26) – zał. nr 4

 

Wyniki imienne:

ZA(17):

Teresa Wilk, Michał Koszut, Paweł Szpak, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Stanisław Szul, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Bogusław Kanarski, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

przyjęcie do wiadomości sprawozdanie komisji sportu (11:26) – zał. nr 5

 

Wyniki imienne:

ZA(18):

Grzegorz Ptak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Barbara Reszka

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

przyjęcie do wiadomości sprawozdanie komisji rewizyjnej (11:27) – zał. nr 6

 

Wyniki imienne:

ZA(17):

Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Szymon Biliński, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

przyjęcie do wiadomości sprawozdanie komisji oświaty (11:27) – zał. nr 7

 

Wyniki imienne:

ZA(15):

Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak

 

PRZECIW(3):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Szymon Biliński, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

przyjęcie do wiadomości sprawozdanie komisji budżetu (11:28) – zał. nr 8

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Grzegorz Ptak, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

przyjęcie do wiadomości sprawozdanie komisji rolnej (11:28) – zał. nr 9

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Szymon Biliński, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Stanisław Szul, Jacek Wanicki, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mieczysław Skupień, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Mariusz Migała, Michał Koszut, Adam Łabaza, Barbara Reszka

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok. (11:47) – zał. nr 10

Projekt autopoprawki oraz uchwały omówił Skarbnik Miasta Sławomir Deko oraz Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Jerzy Wojnarowski.

 

głosowanie autopoprawki (11:57)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Jerzy Wojnarowski, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Ryszard Udziela, Bogusław Kanarski, Mariusz Migała, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (12:05)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Mariusz Migała, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Jan Chaszczewicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Michał Koszut, Bogusław Kanarski

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027 (12:05) – zał. nr 11

 

głosowanie autopoprawki (12:06)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Ireneusz Klimecki, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jan Chaszczewicz, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (12:07)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa, Ireneusz Klimecki, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Teresa Wilk, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Głuchołazy” na rok 2023 r. (12:07) – zał. nr 12

W tym temacie głos zabrał radny Jerzy Wojnarowski.

 

głosowanie uchwały (12:15)

 

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Jan Chaszczewicz, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Jacek Wanicki, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (12:15) – zał. nr 13

 

głosowanie uchwały (12:15)

 

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Szymon Biliński, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski, Bogusław Kanarski, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (12:15) – zał. nr 14

 

głosowanie uchwały (12:16)

 

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Ptak, Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Mariusz Migała, Jacek Wanicki, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (12:16) – zał. nr 15

 

głosowanie uchwały (12:17)

 

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Barbara Reszka, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę ceny lokalu użytkowego w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy. (12:17) – zał. nr 16

 

głosowanie uchwały (12:17)

 

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Mariusz Migała, Ireneusz Klimecki, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Jacek Wanicki, Lucyna Stadnik, Barbara Reszka, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Szymon Biliński, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. (12:17) – zał. nr 17

 

głosowanie uchwały (12:18)

 

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Michał Koszut, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Paweł Szpak, Szymon Biliński, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Głuchołazy. (12:18) – zał. nr 18

 

głosowanie uchwały (12:18)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Mieczysław Skupień, Mariusz Migała, Barbara Reszka, Bolesław Stychno, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jerzy Wojnarowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz. (12:18) – zał. nr 19

 

głosowanie uchwały (12:19)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Klaudia Pach-Gomulnicka, Szymon Biliński, Mariusz Migała, Paweł Szpak, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Barbara Reszka

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jerzy Wojnarowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości. (12:20) – zał. nr 20

 

głosowanie uchwały (12:20)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Daniel Szenawa, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz. (12:20) – zał. nr 21

W tym punkcie głos w dyskusji zabrali: radny Jacek Wanicki, radny Paweł Szpak, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki.

 

Nastąpiła zmiana kworum (12:39)

liczba radnych obecnych na sali obrad: 20

 

Sesję opuścili radni:

1. Bogusław Kanarski

 

głosowanie uchwały (12:40)

 

Wyniki imienne:

ZA(15):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Michał Koszut, Bolesław Stychno, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Alicja Szymkowicz, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości. (12:40) – zał. nr 22

 

głosowanie uchwały (12:40)

 

Wyniki imienne:

ZA(17):

Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Michał Koszut, Teresa Wilk, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości. (12:40) – zał. nr 23

 

głosowanie uchwały (12:41)

 

Wyniki imienne:

ZA(17):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Ireneusz Klimecki, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Bolesław Stychno

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2023 rok. (12:41) – zał. nr 24

 

głosowanie uchwały (12:44)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jacek Wanicki, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki, Grzegorz Ptak, Jan Chaszczewicz, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

21. Wniosek o udzielenie informacji w temacie nieprawomocnego wyroku WSA w Opolu w sprawie byłego dyrektora Centrum Kultury (12:44)

 

Informacji udzielił Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki, Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Mariusz Migała, radny Adam Łabaza.

 

22. Wolne wnioski. (12:54)

 

W tym punkcie głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała, radna Barbara Reszka, radna Alicja Szymkowicz, radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Adam Łabaza, radny Stanisław Szul, radny Paweł Szpak, Z-ca Burmistrza Roman Sambor, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki.

 

Radna Klaudia Pach-Gomulnicka zasygnalizowała decyzję zmiany członkostwa z Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego do Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska.

 

Z-ca Burmistrza Roman Sambor przypomniał, że do 10 lutego trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy - na rok 2023, podczas której mieszkańcy bezpośrednio zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym.

 

23. Zakończenie LV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. (13:22)

 

Przebieg sesji Rady Miejskiej zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała

Protokołował

Krzysztof Śreniawa