Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Jerzy Cembruch

Do zakresu działania  należy:

 

 1. opracowywanie prognoz i analiz dotyczących Gminy,
 2. przygotowywanie i koordynacja dokumentów programowych rozwoju Gminy,
 3. określanie sposobów realizacji strategii rozwoju Gminy,
 4. koordynacja wdrażania dokumentów programowych i współpraca z innymi Komorkami i jednostkami organizacyjnymi w celu ich prawidłowej realizacji,
 5. określenie i poszukiwanie źródeł finansowania,
 6. pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przeznaczonych do współfinansowania,
 8. monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych z wewnętrznych i zewnętrznych funduszy pomocowych,
 9. informowanie o programach pomocowych krajowych i Unii Europejskiej 
Wersja XML